Jónas Pétursson: ræður


Ræður

Heyverkunaraðferðir

þingsályktunartillaga

Verknáms- og þjónustuskylda ungmenna

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1970

lagafrumvarp

Sala Krossalands í Bæjarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um persónuskírteini sjómanna

þingsályktunartillaga

Sameining sveitarfélaga

lagafrumvarp

Sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn

þingsályktunartillaga

Sala Krossalands í Bæjarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

þingsályktunartillaga

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Læknisþjónusta í strjálbýli

þingsályktunartillaga

Heyverkunaraðferðir

þingsályktunartillaga