Jónas Pétursson: ræður


Ræður

Virkjun Lagarfoss

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Hitun húsa með raforku

þingsályktunartillaga

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Virkjun Lagarfoss

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Fjárlög 1971

lagafrumvarp

Verkfræðiráðunautar ríkisins

(á Vestur-, Norður-, Austur- og Suðurlandi)
lagafrumvarp

Kal í túnum

(ráðstafanir vegna)
fyrirspurn

Alþjóðasamningur um stjórnmálasamband

lagafrumvarp

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Hitun húsa með raforku

þingsályktunartillaga

Dreifing framkvæmdavalds

(og eflingu á sjálfstjórn héraða)
þingsályktunartillaga

Jarðvarmaveitur ríkisins

fyrirspurn

Uppeldisstyrkur búfjár vegna kals í túnum

(eða grasbrests í túnum)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
lagafrumvarp

Verknáms- og þjónustuskylda ungmenna

þingsályktunartillaga

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Jafnrétti þegnanna í íslensku þjóðfélagi

þingsályktunartillaga

Kynferðisfræðsla í skólum

þingsályktunartillaga

Kalrannsóknir á Akureyri

(efling)
þingsályktunartillaga

Útflutningur á neysluvatni

(rannsókn á möguleikum á hreinu)
þingsályktunartillaga

Útflutningur á framleiðluvörum gróðurhúsa

(rannsókn á möguleikum á)
þingsályktunartillaga