Jónas G. Rafnar: ræður


Ræður

Endurskoðun laga um hlutafélög

fyrirspurn

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Klak- og eldisstöð fyrir laxfiska

þingsályktunartillaga

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Sala Gilsbakka í Arnarneshreppi

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Atvinnujöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp