Árni Gunnarsson: ræður


Ræður

Óverðtryggður útflutningur búvara

lagafrumvarp

Hafísnefnd

fyrirspurn

Tollskrá

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Landflutningasjóður

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tilbúningur og verslun með smjörlíki o.fl.

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Áfengiskaup ráðuneyta

fyrirspurn

Störf milliþinganefndar í byggðamálum

fyrirspurn

Listskreytingar ískólum

fyrirspurn

Áfengiskaup ráðuneyta

fyrirspurn

Störf milliþinganefndar í byggðamálum

fyrirspurn

Listskreytingar ískólum

fyrirspurn

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980

skýrsla

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Flutningur gufuhverfils Kröfluvirkjunar til háhitasvæðis á Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Tilbúningur og verslun með smjörlíki o.fl.

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Mál Skúla Pálssonar á Laxalóni

þingsályktunartillaga