Árni Gunnarsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Ellilífeyrir sjómanna

fyrirspurn

Opinber stefna í áfengismálum

fyrirspurn

Símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana

fyrirspurn

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Ellilífeyrir sjómanna

fyrirspurn

Opinber stefna í áfengismálum

fyrirspurn

Símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana

fyrirspurn

Fiskiræktar- og veiðmál

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana

fyrirspurn

Íþróttamannvirki á Laugarvatni

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Stytting á forystugreinum dagblaða í Ríkisútvarpi

fyrirspurn

Gróði bankakerfisins

fyrirspurn

Kalrannsóknir

þingsályktunartillaga

Öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna

þingsályktunartillaga

Nýjar kjarnorkueldflaugar í Evrópu

fyrirspurn

Aðild Íslands að kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndum

fyrirspurn

Land í þjóðareign

lagafrumvarp

Stóriðnaður á Norðurlandi

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Afstaða til atburða í El Salvador

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Landgræðslu- og landverndaráætlun 1982--86

þingsályktunartillaga

Alþjóðleg ráðstefna um afvopnun á Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Rannsóknir og viðvörunarkerfi í Mývatnssveit

fyrirspurn

Raforkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Rannsóknir og viðvörunarkerfi í Mývatnssveit

fyrirspurn

Raforkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Endurskoðun geðheilbrigðismála

fyrirspurn

Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Innlendur lífefnaiðnaður

þingsályktunartillaga

Norrænt samstarf á sviði menningarmála

skýrsla

Umræður utan dagskrár

Vistun ósakhæfra afbrotamanna

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Stefna í flugmálum

þingsályktunartillaga

Dýralæknar

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Mat á eignum Iscargo hf.

fyrirspurn

Skipaverkstöð í Reykjavík

fyrirspurn

Mat á eignum Iscargo hf.

fyrirspurn

Skipaverkstöð í Reykjavík

fyrirspurn

Mat á eignum Iscargo hf.

fyrirspurn

Skipaverkstöð í Reykjavík

fyrirspurn

Móðurmálskennsla í fjölmiðlum

fyrirspurn

Kalrannsóknir

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnðaarins

lagafrumvarp

Sjálfsforræði sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningurinn 1978

lagafrumvarp

Innlendur lífefnaiðnaður

þingsályktunartillaga

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fóðurverksmiðjur

lagafrumvarp

Virkjunarframkvæmdir og orkunýting

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp