Árni Gunnarsson: ræður


Ræður

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska

þingsályktunartillaga

Leyfi til slátrunar

(Sláturfélag Arnfirðinga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Einnota umbúðir

þingsályktunartillaga

Leyfi til slátrunar

(Sláturfélag Arnfirðinga)
lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengt öl)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Skoðanakannanir

þingsályktunartillaga

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar

þingsályktunartillaga

Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála

lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Jafnréttisráðgjafar

þingsályktunartillaga

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(veðsetning ríkisjarðar)
lagafrumvarp

Sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi

lagafrumvarp