Árni Gunnarsson: ræður


Ræður

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Íslenska skjaldarmerkið á Alþingishúsinu

þingsályktunartillaga

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Efling fiskeldis

(forgangsverkefni í atvinnumálum)
þingsályktunartillaga

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Lögreglumenn

(próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1979

lagafrumvarp

Ríkisreikningar 1981-1986

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988

þingsályktunartillaga

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Beitarþolsmat og beitarþolsrannsóknir

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Mengun hafanna í kringum Ísland

umræður utan dagskrár

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Efling löggæslu

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp