Árni Gunnarsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara í Nd.

kosningar

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapa

kosningar

Stimpilgjald

(hlutabréf)
lagafrumvarp

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Ástandið í atvinnumálum

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Frumvörp um umhverfismál

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattsútreikningur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárfestingar í atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Forgangur mála á dagskránni

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Málsókn á hendur Magnúsi Thoroddsen

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um umhverfismál

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Nýárskveðjur í neðri deild

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Leiðsögumenn og endurskoðun reglugerðar um eftirlit með hópferðum erlendra aðila til Íslands

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Fundarhald á föstudegi. Frumvarp um umhverfisráðuneyti

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mæting á þingfundum

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Landgræðsla

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1988

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landgræðsla

þingsályktunartillaga

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989

þingsályktunartillaga

Atvinnumöguleikar á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Sektarmörk nokkurra laga

lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Fundarsókn þingmanna

tilkynningar forseta

Dræm fundasókn og nefndastörf

um fundarstjórn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kynbótastöð fyrir laxfiska

þingsályktunartillaga

Frestun umræðu um ríkisreikning 1988

um fundarstjórn

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Utandagskrárumræður í deildum

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Virðisaukaskattur af snjómokstri

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1989

munnleg skýrsla þingmanns

Heilbrigðisþjónusta

(slysavarnir)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Almenningsbókasöfn

(rithöfundasjóður)
lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

(þingkjörin stjórn)
lagafrumvarp

Páskakveðjur

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Frumvarp um yfirstjórn umhverfismála

um fundarstjórn

Útbýting þingskjala, fundartími í nefndum

um fundarstjórn

Ríkisreikningur 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning frá þingflokki frjálslyndra hægrimanna

tilkynningar forseta

Atkvæðagreiðslur

um fundarstjórn

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

80. mál úr nefnd í efri deild

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfslok neðri deildar

kveðjur