Árni Gunnarsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Rannsókn álmálsins

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(vínandamagn í blóði ökumanns)
lagafrumvarp

Búminjasafn

lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Staðfesting á samningi gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni

fyrirspurn

Lögfræðilegt álit umboðsmanns á bráðabirgðalögum um launamál

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Sala á Þormóði ramma

umræður utan dagskrár

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(lenging orlofs)
lagafrumvarp

Landnýtingaráætlun

fyrirspurn

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fundarsókn þingmanna

tilkynningar forseta

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Vísun mála til nefnda

um fundarstjórn

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Stjfrv. um tryggingagjald

um fundarstjórn

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(tryggingagjald)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Jólakveðjur í neðri deild

Nýárskveðjur

Fangelsi og fangavist

(agaviðurlög)
lagafrumvarp

Slysavarnaskóli sjómanna

lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frv. um félagsþjónustu sveitarfélaga

um fundarstjórn

Vökulög

fyrirspurn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

(kjördagur)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stytting vinnutíma

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Um atkvæðagreiðslur

tilkynningar forseta

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Efling heimilisiðnaðar

þingsályktunartillaga

Málefni geðsjúkra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Vestnorræna þingmannaráðið 1990

skýrsla

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990

þingsályktunartillaga

Framleiðsla vetnis

þingsályktunartillaga

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Slysavarnaskóli sjómanna

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingstarfa

um fundarstjórn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Vestnorrænt ár 1992

fyrirspurn

Efndir við loðdýrabændur

umræður utan dagskrár

Aukinn þáttur bænda í landgræðslu og skógræktarstarfi

þingsályktunartillaga

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frv. um umboðsmann barna

um fundarstjórn

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kortlagning gróðurlendis Íslands

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög

um fundarstjórn

Búminjasafn

lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Leikskóli

lagafrumvarp

Nefndastörf

um fundarstjórn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Þinghaldið

um fundarstjórn

Ábyrgðadeild fiskeldislána

um fundarstjórn

Athugasemd við blaðaviðtal

um fundarstjórn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Starfslok neðri deildar

kveðjur