Júlíus Sólnes: ræður


Ræður

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal

umræður utan dagskrár

Sala fiskiskipa frá Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Dreifing sjónvarps og útvarps

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúrufræðisafn

fyrirspurn

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Ráðstafanir í fjármálum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Húsnæðislánastofnanir

lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Staða mála í þinginu

um fundarstjórn

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn

Húsnæðislánastofnanir

lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður ungs fólks)
lagafrumvarp

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Leigukjör Stöðvar 2

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Tilkynning frá ríkisstjórninni

kveðjur

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Iðgjaldahækkanir bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

(binditími fjár o.fl.)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Íslenskunámskeið fyrir almenning

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Kostnaður vegna auglýsinga

fyrirspurn

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Fréttir Ríkisútvarps

um fundarstjórn

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp