Júlíus Sólnes: ræður


Ræður

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Endurskoðun á varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Nýtt hús fyrir Alþingi Íslendinga

þingsályktunartillaga

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um bætta samkeppnisstöðu

um fundarstjórn

Grunnskóli

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Dagskrárgerðarsjóður Evrópuráðsins

fyrirspurn

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bifreiðaskoðun í Hafnarfirði

fyrirspurn

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Fjarvistir við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Norrænn þróunarsjóður

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

lagafrumvarp

Húsnæðislánastofnanir

lagafrumvarp

Afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna

umræður utan dagskrár

Íslenskt mál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

(lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Verndun hrygningarstöðva botnfiska

fyrirspurn

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Söluskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Frestun utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Úttekt á starfsemi fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Yfirlýsing um stofnun nýs þingflokks

umræður utan dagskrár

Umræða um söluskattsfrumvarp

um fundarstjórn

Fyrirspurn til forsætisráðherra, umræða um sölu-

um fundarstjórn

Söluskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnalög

(bókhald Hafnabótasjóðs)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Úttekt á byggingum

fyrirspurn

Staða ríkissjóðs

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Röðun á mælendaskrá

um fundarstjórn

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Útbreiðsla Stöðvar 2

fyrirspurn

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Launavísitala

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

kveðjur