Jörundur Brynjólfsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Fyrirspurnir um stjórnarráðst. o. fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þjóðfáni Íslendinga

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðst. o. fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Raforkusjóður

lagafrumvarp

Girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta

lagafrumvarp

Mannanöfn o. fl.

þingsályktunartillaga

Leigutaka á húsnæði í sveitum og kauptúnum o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Vigt á síld

lagafrumvarp

Sala á spildu úr Neslandi í Selvogi

lagafrumvarp

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Sogsvirkjunin

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa

lagafrumvarp

Girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta

lagafrumvarp

Vegavinna

þingsályktunartillaga

Fyrirspurnir um stjórnarráðst. o. fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fyrirspurnir um stjórnarráðst. o. fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa

lagafrumvarp

Sala Hvanneyrar í Siglufirði

lagafrumvarp

Kirkjubyggingar í Skálholti og á Þingvöllum

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Fjárlög

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Þjóðfáni Íslendinga

lagafrumvarp

Bygging sjómannaskóla

lagafrumvarp

Síldarmjölsbirgðir til fóðurtryggingar

þingsályktunartillaga

Bygging sjómannaskóla

lagafrumvarp

Ríkisstjóri Íslands

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp

Milliþinganefnd um skólamál

þingsályktunartillaga

Starfslok deilda

þingfrestun