Jörundur Brynjólfsson: ræður


Ræður

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Sláturfélag Skagfirðinga

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Mjólkurflutningar

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Þjóðjarðasala og kirkjujarða

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Embættisbústaðir héraðsdómara

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Nýbyggingarráð

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1946

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Sænsk timburhús

þingsályktunartillaga

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins o.fl.

þingsályktunartillaga

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Landshöfn í Höfn í Hornafirði

lagafrumvarp

Lántaka til hafnarframkvæmda

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp