Jörundur Brynjólfsson: ræður


Ræður

Minning Sigurjóns Friðjónssonar

Rannsókn kjörbréfs

Drengskaparheit unnið

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Atvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnum

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Hegningarlög

lagafrumvarp

Lögtak og fjárnám

(lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar)
lagafrumvarp

Friðun arnar og vals

lagafrumvarp

Dagskrárfé útvarpsins

þingsályktunartillaga

Friðun arnar og vals

lagafrumvarp

Fjárlög 1951

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Hvíldartími háseta á togurum

lagafrumvarp

Uppeldisheimili handa vangæfum börnum og unglingum

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningurinn 1947

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1947

lagafrumvarp

Endurheimt handrita frá Danmörku

þingsályktunartillaga

Bifreiðalög

(ökukennsla)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Vínveitingaleyfi lögreglustjórans í Reykjavík

fyrirspurn

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1951

lagafrumvarp

Skömmtun á byggingarvörum

þingsályktunartillaga

Lántaka handa ríkissjóði

(heimild fyrir ríkisstjórnina)
lagafrumvarp

Loftskeytastengurnar á Melunum í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Vélræn upptaka á þingræðum

þingsályktunartillaga

Aðstoð til frumbýlinga

þingsályktunartillaga

Ríkisborgararéttur

(veiting ríkisborgararéttar)
lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

(lán til kaupenda o.fl.)
lagafrumvarp

Sala lögveða

(sala lögveða án undangengis lögtaks)
lagafrumvarp