Karl Guðjónsson: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Stöðvun atvinnurekstrar vegna vanskila opinberra gjalda

lagafrumvarp

Vatnsveita Vestmannaeyja

þingsályktunartillaga

Undirbúningur þess að gera akfært umhverfis landið

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Styrjöldin í Víetnam

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Sams konar tímareikningur allt árið

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Tjónabætur til útvegsmanna vegna banns við síldveiðum sunnanlands

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Sala Setbergs o.fl.

lagafrumvarp

Kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar

lagafrumvarp