Karl Steinar Guðnason: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Varnir gegn mengun af völdum bandaríska hersins

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðum

fyrirspurn

Gildistaka byggingarlaga

fyrirspurn

Niðurskurður fjárframlaga 1978

fyrirspurn

Aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðum

fyrirspurn

Gildistaka byggingarlaga

fyrirspurn

Niðurskurður fjárframlaga 1978

fyrirspurn

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Vandamál frystihúsa á Suðurnesjum

fyrirspurn

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot

lagafrumvarp

Kjaramál

lagafrumvarp

Biðlaun alþingismanna

lagafrumvarp

Kjaramál

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Fisklöndun til fiskvinnslustöðva

þingsályktunartillaga

Orlof

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Síldarleit úr lofti

fyrirspurn

Niðurfelling afnotagjalds af síma fyrir ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Niðurfelling afnotagjalds af síma fyrir ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Framkvæmdasjóður öryrkja

lagafrumvarp

Atvinnumál á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Atvinnumál á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla

lagafrumvarp

Tollfrjálst iðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Velfarnaður sjómanna á siglingu og í erlendum höfnum

þingsályktunartillaga

Landmælingar

lagafrumvarp

Landskiptalög

lagafrumvarp

Mæling og skrásetning lóða og landa í lögsagnarumdæmum kaupstaða

lagafrumvarp

Hvalveiðar

lagafrumvarp

Fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp