Karl Steinar Guðnason: ræður


Ræður

Kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Iðnaðarlög

lagafrumvarp

Jarðboranir hf.

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Geislavarnir

lagafrumvarp

Fjarnám ríkisins

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Afurðalán skreiðarframleiðenda

fyrirspurn

Búmark í mjólkurframleiðslu

umræður utan dagskrár

Framkvæmd verðlagseftirlits

umræður utan dagskrár

Iðgjöld bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Verkfræðingar

(.)
lagafrumvarp

Fríiðnaðarsvæðið við Keflavíkuflugvöll

fyrirspurn

Iðgjöld bifreiðatrygginga

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Innheimta skyldusparnaðar

fyrirspurn

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Póstlög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Starfsmenn þjóðkirkju Íslands

lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Viðey í Kollafirði

lagafrumvarp

Póstlög

lagafrumvarp

Málefni Arnarflugs hf.

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

þingfrestun