Karl Steinar Guðnason: ræður


Ræður

Öll mál tekin út af dagskrá

tilkynningar forseta

Birting heimildar um öryggismál Íslands

umræður utan dagskrár

Veiting útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjanna

fyrirspurn

Könnun á mikilvægi íþrótta

þingsályktunartillaga

Lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Fundarboð og fjarvera þingmanna

um fundarstjórn

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn

Húsnæðislánastofnanir

lagafrumvarp

Öll mál tekin út af dagskrá

tilkynningar forseta

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(afgreiðsla mæðralauna og sjúkradagpeninga)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefnadeild lögreglunnar

fyrirspurn

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jólakveðjur í efri deild

Nýársóskir í efri deild

kveðjur

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innflutningur á gölluðum Subaru-bifreiðum

fyrirspurn

Verðstýring á sölu eggja og kjúklinga

umræður utan dagskrár

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Iðgjaldahækkanir bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Veiðieftirlitsskip

þingsályktunartillaga

Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis

þingsályktunartillaga

Réttindi og skyldur á vinnumarkaði

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Dagvistarmál fatlaðra barna

þingsályktunartillaga

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslur vegna fiskvinnslufólks)
lagafrumvarp

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um breytingu á áfengislögum

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lán til leiguíbúða)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn

Starfslok efri deildar

kveðjur