Karl Kristjánsson: ræður


Ræður

Lánveitingar út á smábáta

fyrirspurn

Bæjarútgerð Siglufjarðar

lagafrumvarp

Sala jarða í opinberri eigu

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Gengisskráning

lagafrumvarp

Ríkisreikningar

lagafrumvarp

Endurskoðun varnarsamnings

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1951

lagafrumvarp

Endurskoðun skólalöggjafarinnar

þingsályktunartillaga

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild fyrir Dalvíkurhrepp

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp

Fasteignaskattur

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Fasteignaskattur

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp