Karl Kristjánsson: ræður


Ræður

Sala Litlagerðis í Grýtubakkahreppi

lagafrumvarp

Launamál o.fl.

lagafrumvarp

Hækkun á bótum almannatrygginga

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1962

lagafrumvarp

Fjárlög 1964

lagafrumvarp

Þinghlé

{---} [fundarhlé].

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Hækkun á bótum almannatrygginga

lagafrumvarp

Þinghlé

{---} [fundarhlé].

Fóðuriðnaðarverksmiðjur

þingsályktunartillaga

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Sjúkrahúsalög

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun o.fl.

lagafrumvarp