Karl Kristjánsson: ræður


Ræður

Innlent lán

lagafrumvarp

Landskiptalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1963

lagafrumvarp

Þingsetning

Launaskattur

lagafrumvarp

Afréttamálefni

þingsályktunartillaga

Skipting landsins í fylki er hafi sjálfstjórn í sérmálum

þingsályktunartillaga

Garðyrkjuskóli á Akureyri

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Starfsfræðsla

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Laxárvirkjun

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Starfslok deilda

þingfrestun