Karl Kristjánsson: ræður


Ræður

Húsnæðismálastofnun ríksisins

lagafrumvarp

Lánasjóður sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins

lagafrumvarp

Þingsetning

Garðyrkjuskóli á Akureyri

þingsályktunartillaga

Verkefna- og tekjustofnaskipting milli ríkisins og sveitarfélaganna

þingsályktunartillaga

Skipting landsins í fylki er hafi sjálfstjórn í sérmálum

þingsályktunartillaga

Listlaunasjóður Íslands

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Lánasjóður sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1964

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Atvinnujöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Starfslok deilda

þingfrestun