Karvel Pálmason: ræður


Ræður

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Jöfnun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Greiðslur vegna Búnaðarþings

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Útreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskipting og launakjör

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Olíumöl

fyrirspurn

Sjómannalög

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti