Karvel Pálmason: ræður


Ræður

Ráðstafanir í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal

umræður utan dagskrár

Jarðgangaáætlun

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í fjármálum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumörkun í raforkumálum

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Björgunar- og slysavarnaskóli Íslands

þingsályktunartillaga

Réttindi og skyldur á vinnumarkaði

þingsályktunartillaga

Jöfnun á orkuverði

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Siglingamálastofnun ríkisins

(aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
lagafrumvarp

Vegalög

(sýsluvegir)
lagafrumvarp