Karvel Pálmason: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Móttökuskilyrði sjónvarpssendinga á fiskimiðunum

fyrirspurn

Áætlun um hafrannsóknir o.fl.

fyrirspurn

Sjálfvirk viðvörunarkerfi

fyrirspurn

Geðdeild Landsspítalans

fyrirspurn

Hitaveita á Suðurnesjum

fyrirspurn

Móttökuskilyrði sjónvarpssendinga á fiskimiðunum

fyrirspurn

Áætlun um hafrannsóknir o.fl.

fyrirspurn

Sjálfvirk viðvörunarkerfi

fyrirspurn

Geðdeild Landsspítalans

fyrirspurn

Hitaveita á Suðurnesjum

fyrirspurn

Móttökuskilyrði sjónvarpssendinga á fiskimiðunum

fyrirspurn

Áætlun um hafrannsóknir o.fl.

fyrirspurn

Sjálfvirk viðvörunarkerfi

fyrirspurn

Geðdeild Landsspítalans

fyrirspurn

Hitaveita á Suðurnesjum

fyrirspurn

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Lánsfé til byggingar leiguhúsnæðis

fyrirspurn

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd vegna landhelgisgæslu

þingsályktunartillaga

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til að fyrirbyggja raforkuskort á Vestfjörðum

fyrirspurn

Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi

fyrirspurn

Breytingar á skattalögum

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd vegna landhelgisgæslu

þingsályktunartillaga

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Rannsóknarnefnd vegna landhelgisgæslu

þingsályktunartillaga

Innflutningur á olíu og olíuverð

fyrirspurn

Línusvæði fyrir Vestfjörðum

fyrirspurn

Fjárreiður stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Vínveitingar á vegum ríkisins

(hömlur á)
lagafrumvarp

Eignaraðild útvegsmanna að fiskiskipaflotanum

fyrirspurn

Skipun formanns stjórnarnefndar ríkisspítalanna

fyrirspurn

Rækjuveiðar og rækjuvinnsla á Húnaflóasvæðinu

fyrirspurn

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Bundnar innistæður í Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Kennsla í fjölmiðlun í Háskóla Íslands

fyrirspurn

Flugvöllurinn í Aðaldal

fyrirspurn

Innlendar fiskiskipasmíðar

fyrirspurn

Bundnar innistæður í Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Kennsla í fjölmiðlun í Háskóla Íslands

fyrirspurn

Flugvöllurinn í Aðaldal

fyrirspurn

Innlendar fiskiskipasmíðar

fyrirspurn

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

tilkynningar forseta

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Kjarabætur til handa láglaunafólki

fyrirspurn

Nám ökukennara

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Rannsóknarstörf prófessora

fyrirspurn

Veiting prófessorsembættis við læknadeild Háskóla Íslands

fyrirspurn

Meistarabréf og sveinsbréf til handa tannsmiðum

fyrirspurn

Rannsóknarstörf prófessora

fyrirspurn

Veiting prófessorsembættis við læknadeild Háskóla Íslands

fyrirspurn

Meistarabréf og sveinsbréf til handa tannsmiðum

fyrirspurn

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár