Karvel Pálmason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Lánasjóður sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Lántaka fyrir Hafnabótasjóð

fyrirspurn

Verð á rafmagni til húshitunar

fyrirspurn

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

fyrirspurn

Staða félagsheimilasjóðs

fyrirspurn

Lántaka fyrir Hafnabótasjóð

fyrirspurn

Verð á rafmagni til húshitunar

fyrirspurn

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

fyrirspurn

Staða félagsheimilasjóðs

fyrirspurn

Sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum umhverfis landið

fyrirspurn

Rafvæðing dreifbýlisins

fyrirspurn

Sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum umhverfis landið

fyrirspurn

Rafvæðing dreifbýlisins

fyrirspurn

Fjárhagsstaða atvinnufyrirtækja

þingsályktunartillaga

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Ellilífeyrisgreiðslur til lífeyrissjóðsfélaga

þingsályktunartillaga

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Sjóvinnuskóli Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Þingfrestun

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Menntunarleyfi launþega

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Heildarlöggjöf um vinnuvernd

fyrirspurn

Vetrarvegur um Breiðdalsheiði og tenging Djúpvegar við þjóðvegakerfi landsins

fyrirspurn

Vinnutími sjómanna

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Ráðstöfun fjár vegna óinnleystra orlofsmerkja og vaxta

þingsályktunartillaga

Leiklistarskóli Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum

fyrirspurn

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1975-1978

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1975-1978

þingsályktunartillaga

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Skýrsla um Framkvæmdastofnun ríkisins

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp