Karvel Pálmason: ræður


Ræður

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Byggingarlög

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Söluskattur

lagafrumvarp

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Söluskattur

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Þingfrestun

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Skyrsla forsrh. um viðræður við breta um fiskveiðideiluna og umr. um hana (útvarpsumr.)

skýrsla ráðherra

Umferðarlög

lagafrumvarp

Yfirlýsing varðandi landhelgismálið

umræður utan dagskrár

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Stofnfjársjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Gjald af gas- og brennsluolíum

lagafrumvarp

Símaþjónusta

(o.fl.)
fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

Líferyissjóður Íslands

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Hönnun bygginga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Snjómokstur á vegum

fyrirspurn

Afnám tekjuskatts af launatekjum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Þinghlé

þingfrestun

Auglýsingar erlendra fyrirtækja í sjónvarpinu

þingsályktunartillaga

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umferðarlög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands

þingsályktunartillaga

Jarðalög

lagafrumvarp

Starfslok neðri deildar

þingfrestun

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga