Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Samþjöppun í útgerð og fiskvinnslu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(stofnfjárhlutir)
lagafrumvarp

Alþjóðahvalveiðiráðið, Evrópuár öryrkja, rjúpnaveiðitíminn

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

fyrirspurn

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.

(gildistaka laganna)
lagafrumvarp

Neysluvatn

þingsályktunartillaga

Daggjöld dvalar- og hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Uppbygging sjúkrahótela

þingsályktunartillaga

Rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Uppbygging endurhæfingar við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

þingsályktunartillaga

Áhrif af skattstefnu ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Ójafnvægi í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Verðmyndun á innfluttu sementi

þingsályktunartillaga

Framhaldsskóli á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Orkuverð á orkuveitusvæði Orkubús Vestfjarða

fyrirspurn

Orkuverð á Sauðárkróki

fyrirspurn

Framlög Byggðastofnunar til eignarhaldsfélaga og atvinnuþróunarsjóða

fyrirspurn

Norðlingaölduveita og Þjórsárver

athugasemdir um störf þingsins

Verðmætaaukning sjávarfangs

umræður utan dagskrár

Afdrif listaverka í Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Fjarnám í fámennum byggðum

fyrirspurn

Vegagerð og umferð norður Strandir

fyrirspurn

Fjárhagsleg staða fyrirtækja í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Upplýsingamiðstöðvar í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Málefni Sementsverksmiðjunnar

athugasemdir um störf þingsins

Aukatekjur ríkissjóðs

(ýmsar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Sparisjóðir og bankaþjónusta

fyrirspurn

Framkvæmd þjóðlendulaganna

fyrirspurn

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vinnutími sjómanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vaktstöð siglinga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(sala á rjúpu o.fl.)
lagafrumvarp

Breiðbandsvæðing landsins

þingsályktunartillaga

Strandsiglingar

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun og 3. umræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Safn- og tengivegir

fyrirspurn

Hækkun póstburðargjalda

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Gemlufallsheiði

fyrirspurn

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við lokaumræðu fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Ástandið á kjötmarkaðnum

umræður utan dagskrár

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Byggðamál

fyrirspurn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla, beingreiðslur)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(afnám Ferðamálasjóðs)
lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða í Norður-Atlantshafi

athugasemdir um störf þingsins

Úthlutun á byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Landhelgisgæslan

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Viðgerð á rannsóknaskipinu Bjarna Sæmundssyni

fyrirspurn

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Hækkun á leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2002/2003

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Tækni- og iðnmenntun

umræður utan dagskrár

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir

umræður utan dagskrár

Skýrsla nefndar um flutningskostnað

umræður utan dagskrár

Fjarskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinu

þingsályktunartillaga

Stofnun framhaldsskóla á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Sementsverksmiðjan hf.

fyrirspurn

Skelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirði

fyrirspurn

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Skattaskjól Íslendinga í útlöndum

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Siglingastofnun Íslands

(vaktstöð siglinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(brot í opinberu starfi)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Kjör bænda

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hafnir, hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 94 615,7
Flutningsræða 27 299,2
Andsvar 89 157,87
Grein fyrir atkvæði 12 11,17
Um atkvæðagreiðslu 5 10,3
Samtals 227 1094,24
18,2 klst.