Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Úthlutunarreglur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

fyrirspurn

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Vandi sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(matvæli)
lagafrumvarp

Raforkukostnaður fyrirtækja

þingsályktunartillaga

Stuðningur við kræklingaeldi

fyrirspurn

Vinnsla kalkþörungasets

fyrirspurn

Skattafsláttur vegna barna

þingsályktunartillaga

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

umræður utan dagskrár

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Heilsugæsla á Suðurlandi

fyrirspurn

Fjarskiptasamband

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

athugasemdir um störf þingsins

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Afkoma bankanna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Stuðningur við byggð og búsetu í Árneshreppi á Ströndum

fyrirspurn

Sameining ríkisháskólanna

fyrirspurn

Menningarmál á Vesturlandi

fyrirspurn

Prestaköll og prestsstöður

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Sala á hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka

fyrirspurn

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Grein í vefriti fjármálaráðuneytis um rammafjárlög og Ríkisendurskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Ferðaþjónusta bænda

fyrirspurn

Farsímakerfið

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Veggjald í Hvalfjarðargöngum

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárbændur)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárflutningar

fyrirspurn

Verklag við fjárlagagerð

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
lagafrumvarp

Tollalög

(landbúnaðarhráefni)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á eignarhaldi í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Aðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinu

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Réttindi sjúklinga

(biðtími)
lagafrumvarp

Áform Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka

umræður utan dagskrár

Siglingavernd

lagafrumvarp

Varnir gegn dýrasjúkdómum

athugasemdir um störf þingsins

Vextir og þjónustugjöld bankastofnana

þingsályktunartillaga

Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl

þingsályktunartillaga

Fjármálaeftirlitið

þingsályktunartillaga

Skipun stjórnar Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn

athugasemdir um störf þingsins

Sjúkraflutningar Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Breyttar áherslur dómsmálaráðherra í lögreglumálum

umræður utan dagskrár

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Heimagerðar landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Stuðningur við aukabúgreinar

fyrirspurn

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Samræmd stúdentspróf

fyrirspurn

Hálkuvarnir á þjóðvegum

fyrirspurn

Áætlunarflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkur

fyrirspurn

Starfsskilyrði héraðsdómstólanna

umræður utan dagskrár

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar handfærabáta)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Horfur í atvinnu- og byggðamálum á Djúpavogi

umræður utan dagskrár

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Markaðssetning dilkakjöts erlendis

fyrirspurn

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Afsláttur af þungaskatti

fyrirspurn

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(Fiskræktarsjóður)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála

(flugvallaskattur)
lagafrumvarp

Kirkjugripir

þingsályktunartillaga

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(slátrun eldisfisks)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstofnun

fyrirspurn

Starfsskilyrði loðdýraræktar

fyrirspurn

Slátrun alifugla

fyrirspurn

Kröfur til sauðfjársláturhúsa

fyrirspurn

Strandsiglinganefnd

fyrirspurn

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Ábendingar umboðsmanns Alþingis um skipun í embætti dómara við Hæstarétt

athugasemdir um störf þingsins

Brottfall nemenda úr framhaldsskólum

fyrirspurn

Hreinsun skolps

fyrirspurn

Veðurathugunarstöðvar

fyrirspurn

Fjarskiptaþjónusta í Húnaþingi vestra

fyrirspurn

Hringamyndun

fyrirspurn

Skattgreiðslur vegna virkjunarframkvæmda

fyrirspurn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokafjárlög 2001

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2000

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Lokafjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokafjárlög 2001

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 115 830,9
Flutningsræða 31 277,8
Andsvar 115 201,78
Um atkvæðagreiðslu 15 34,37
Um fundarstjórn 9 23,03
Grein fyrir atkvæði 7 6,72
Ber af sér sakir 1 0,95
Samtals 293 1375,55
22,9 klst.