Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fyrirhugaður flutningsstyrkur Atvinnuleysistryggingasjóðs

umræður utan dagskrár

Markaðsvæðing samfélagsþjónustu

þingsályktunartillaga

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Tilraunaveiðar í Ísafjarðardjúpi

athugasemdir um störf þingsins

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Brottfall laga um búnaðargjald

lagafrumvarp

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Hækkun stýrivaxta

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun

(aldursákvæði og hverfisvernd)
lagafrumvarp

Tekjutap hafnarsjóða

þingsályktunartillaga

Háskóli á Ísafirði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilsársvegur yfir Kjöl

þingsályktunartillaga

Árneshreppur

fyrirspurn

Veiðar í flottroll

fyrirspurn

Skýrsla nefndar um flutningskostnað og jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinni

fyrirspurn

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Fullvinnsla á fiski hérlendis

þingsályktunartillaga

Fjöldi landvarða og vinnutímabil þeirra

fyrirspurn

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2006

álit nefndar

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Raforkuverð

fyrirspurn

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Eignarhald á jörðum

fyrirspurn

2. umr. fjárlaga og afgreiðsla fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Skýrsla frá Ríkisendurskoðun og ummæli þingmanns

tilkynningar forseta

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Lífríki Hvalfjarðar

fyrirspurn

Starfsemi Íslandspósts hf.

fyrirspurn

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf.

(frestun framkvæmda)
lagafrumvarp

Staða og horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

störf þingsins

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Austari- og Vestari-Jökulsár í Skagafirði

þingsályktunartillaga

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Matvæli

(EES-reglur, rekjanleiki umbúða)
lagafrumvarp

Efling íslenska geitfjárstofnsins

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Landshlutabundin orkufyrirtæki

fyrirspurn

Stuðningur við fiskvinnslu á Bíldudal

fyrirspurn

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Endurskoðun á skattamálum lögaðila

þingsályktunartillaga

Yfirtaka ríkisins á Speli ehf. og niðurfelling veggjalds um Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Brottfall heimildar til sölu á hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar

lagafrumvarp

Póstþjónusta í dreifbýli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað

umræður utan dagskrár

Stofnun háskólaseturs á Selfossi

þingsályktunartillaga

Stofnun háskólaseturs á Akranesi

þingsályktunartillaga

Hækkandi áburðarverð og framleiðsla köfnunarefnisáburðar

fyrirspurn

Samgöngur á sjó til og frá Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Sala eigna ríkisins á Keflavíkurflugvelli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Sértryggð skuldabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurstöður vorralls Hafrannsóknastofnunar

umræður utan dagskrár

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Kostnaður við flug í einkaþotu til Búkarest

fyrirspurn

Sameining heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni

fyrirspurn

Öryggi vegasambands við Ísafjörð um Súðavíkurhlíð

fyrirspurn

Stofnanir á sviði samgöngumála og Háskólinn á Akureyri

fyrirspurn

Lenging flugbrautar á Bíldudal

fyrirspurn

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Samráðsvettvangur um efnahagsmál

fyrirspurn

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

lagafrumvarp

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Staðan á fasteignamarkaðnum og Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Neytendalán

(efling neytendaverndar)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samruni fyrirtækja, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(aukið eftirlit og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2006

lagafrumvarp

Breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(aukið eftirlit og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2006

lagafrumvarp

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2007

álit nefndar

Póst- og fjarskiptastofnun

(eftirlitsúrræði og málskot)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Umhverfismál

skýrsla

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Niðurskurður póstþjónustu á landsbyggðinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 117 953,25
Andsvar 153 301,58
Flutningsræða 21 244,78
Grein fyrir atkvæði 21 22,77
Um atkvæðagreiðslu 9 19,9
Um fundarstjórn 6 8,42
Samtals 327 1550,7
25,8 klst.