Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Efnahagsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Friðlýsing vatnasviðs Skjálfandafljóts

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús)
lagafrumvarp

Frestun framkvæmda í samgöngumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þorskeldi

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Smærri fjármálafyrirtæki -- sala notaðra bíla -- fundur fjármálaráðherra með fjárlaganefnd

störf þingsins

Kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði

fyrirspurn

Íbúðalánasjóður

fyrirspurn

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Bankamál og skilin milli eldri banka og hinna nýju

umræður utan dagskrár

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(yfirtökureglur)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Efling gjaldeyrissjóðsins

umræður utan dagskrár

Réttarstaða fólks við uppsagnir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrismál

(takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
lagafrumvarp

Tilhögun þinghalds o.fl.

störf þingsins

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Vandi smærri fjármálafyrirtækja

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjör nýs forseta þingsins

um fundarstjórn

Heilbrigðismál -- stefna í virkjunarmálum

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Virkjun sjávarfalla við Ísland

fyrirspurn

Afhendingaröryggi raforku og virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum

fyrirspurn

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Afstaða til Evrópusambandsaðildar -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Undirbúningur loftslagsráðstefnu í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Undirbúningur að nýrri byggðaáætlun

fyrirspurn

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna

(beiðni um nýjar kosningar)
lagafrumvarp

Framleiðsla köfnunarefnisáburðar

þingsályktunartillaga

Gjaldfrjáls göng

fyrirspurn

Sementsverksmiðjan á Akranesi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Dagskrá og fyrirkomulag þingfunda

um fundarstjórn

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Endurreisn efnahagslífsins

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurreisn bankakerfisins

umræður utan dagskrár

Vextir og verðtrygging

(frysting hlutfalls verðtryggingar)
lagafrumvarp

Skýrsla um afhendingaröryggi orku á Vestfjörðum

fyrirspurn

Stuðningur við íslenskan landbúnað

fyrirspurn

Framkvæmd samgönguáætlunar

fyrirspurn

Samningur um siglingar yfir Breiðafjörð

fyrirspurn

Arðgreiðslur í atvinnurekstri

umræður utan dagskrár

ESB-aðild -- álver í Helguvík -- sparnaður í heilbrigðiskerfinu -- verðhjöðnun

störf þingsins

Framganga samgönguáætlunar

umræður utan dagskrár

Könnun á greiðsluaðlögun fasteignaveðlána

fyrirspurn

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Opinn fundur í fjárlaganefnd -- afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

störf þingsins

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Leiðtogafundur NATO -- stjórnlagaþing -- atvinnumál námsmanna

störf þingsins

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Almennar stjórnmálaumræður

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 84 473
Andsvar 86 168,68
Flutningsræða 6 126,95
Grein fyrir atkvæði 8 9,03
Um fundarstjórn 6 8,18
Um atkvæðagreiðslu 4 4,88
Samtals 194 790,72
13,2 klst.