Jón Bjarnason: ræður


Ræður

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Staðan í makrílviðræðunum

umræður utan dagskrár

Frjálsar veiðar á rækju

umræður utan dagskrár

Afnám aflamarks í rækju

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áform um breytingar á fiskveiðistjórnarlöggjöfinni

umræður utan dagskrár

Úthafsrækjuveiðar og svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Gæðaeftirlit með rannsóknum

fyrirspurn

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum)
lagafrumvarp

Úthafsrækjuveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Aðgerðir til að fyrirbyggja tjón á jörðum bænda undir Eyjafjöllum

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Takmarkanir á dragnótaveiðum

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Mál frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnumál -- ESB-umsóknarstyrkir -- netskrif þingmanns -- St. Jósefsspítali o.fl.

störf þingsins

Sameining ráðuneyta og svör við spurningum ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfisstefna

fyrirspurn

Evrópusambandið og stöðvun hvalveiða

fyrirspurn

Verðhækkanir í landbúnaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl.

(afnám stofnunarinnar)
lagafrumvarp

Aðildarumsókn Íslands að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Fækkun bænda

fyrirspurn

Þjónusta dýralækna

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)
lagafrumvarp

Íslensk matvælaframleiðsla og matvælagerð

umræður utan dagskrár

Lánafyrirgreiðsla til sjávarútvegsfyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Formsatriði við framlagningu frumvarpa

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(uppboð aflaheimilda)
lagafrumvarp

Endurskoðun aflareglu við fiskveiðar

fyrirspurn

Rekstrarstaða sauðfjárræktenda og mjólkurframleiðenda

fyrirspurn

Eyðibýli

fyrirspurn

Áhrif frumvarps um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Matvælaöryggi og tollamál

umræður utan dagskrár

Breytingar á Stjórnarráðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um Stjórnarráðið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í viðræðum við Evrópusambandið í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 15 145,08
Andsvar 86 133,8
Ræða 41 105,27
Svar 20 72,87
Um fundarstjórn 3 3,37
Um atkvæðagreiðslu 2 2,07
Grein fyrir atkvæði 2 1,63
Samtals 169 464,09
7,7 klst.