Jónína Bjartmarz: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

(lögheimili)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(Heyrnar- og talmeinastöð)
lagafrumvarp

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Geislavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Kirkju- og manntalsbækur

(kostnaður)
lagafrumvarp

Kirkjubyggingasjóður

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Lyfjalög

(rekstur lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

lagafrumvarp

Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi

þingsályktunartillaga

Óhefðbundnar lækningar

þingsályktunartillaga

Heilsuvernd í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu

þingsályktunartillaga

Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana

þingsályktunartillaga

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Unglingamóttaka og getnaðarvarnir

þingsályktunartillaga

Átraskanir

þingsályktunartillaga

Meðferð opinberra mála

(áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 23 77,75
Ræða 12 63,62
Andsvar 8 7,5
Samtals 43 148,87
2,5 klst.