Jónína Bjartmarz: ræður


Ræður

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(vændi)
lagafrumvarp

Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Heimsókn forsætisráðherra Namibíu

tilkynningar forseta

Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(yfirstjórn málaflokksins)
lagafrumvarp

Breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn

(sæfiefni)
þingsályktunartillaga

Breyting á II. viðauka við EES-samninginn

(öryggi vöru)
þingsályktunartillaga

Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Staðan í Írak

umræður utan dagskrár

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Fjárhagsvandi Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Fjarvera þingmanna

um fundarstjórn

Réttindi sjúklinga

(biðtími)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Heilsugæsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga

fyrirspurn

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Húsnæði réttargeðdeildarinnar að Sogni

fyrirspurn

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Norrænt samstarf 2003

skýrsla

Speglunaraðgerðir í hnjám

fyrirspurn

Framtíð sjúklinga á Arnarholti

fyrirspurn

Starfsskilyrði héraðsdómstólanna

umræður utan dagskrár

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar handfærabáta)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Háskóli Íslands

(dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
lagafrumvarp

Reynslulausn fanga

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn

(reikningsskil)
þingsályktunartillaga

Samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna

þingsályktunartillaga

Afsláttarkort Tryggingastofnunar

fyrirspurn

Menntun fótaaðgerðafræðinga

fyrirspurn

Tannheilsa barna og lífeyrisþega

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging Landspítalans

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Brot á samkeppnislögum

umræður utan dagskrár

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Hlutur ábyrgðarmanna í endurgreiðslum námslána

fyrirspurn

Brottfall nemenda úr framhaldsskólum

fyrirspurn

Þjónusta sálfræðinga innan heilbrigðiskerfisins

fyrirspurn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(meðlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(skrá um sýklalyfjanotkun)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um almannatryggingar

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004

þingsályktunartillaga

Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn

(evrópsk samvinnufélög)
þingsályktunartillaga

Aðild að Gvadalajara-samningi

þingsályktunartillaga

Samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa

þingsályktunartillaga

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 239,62
Andsvar 69 95,63
Flutningsræða 20 62,6
Grein fyrir atkvæði 2 0,83
Samtals 150 398,68
6,6 klst.