Jónína Bjartmarz: ræður


Ræður

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Skipulag ákæruvalds í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Stjórnmálaþátttaka, áhrif og völd kvenna

þingsályktunartillaga

Hlutur kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Fjölgun og staða öryrkja

umræður utan dagskrár

Aðbúnaður og aðstæður aldraðra á dvalar- og hjúkrunarheimilum

umræður utan dagskrár

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendinga

fyrirspurn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum

fyrirspurn

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Kynbundið ofbeldi

fyrirspurn

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Skinnaverkun

fyrirspurn

Aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Tenging Sundabrautar við Grafarvog

umræður utan dagskrár

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Styrkir til ættleiðingar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

Norrænt samstarf 2005

skýrsla

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Breyting á skipan embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Breytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Mannekla á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Afturköllun breytingartillögu

tilkynningar forseta

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 68 212,82
Flutningsræða 9 83,95
Andsvar 43 75,5
Grein fyrir atkvæði 1 0,75
Samtals 121 373,02
6,2 klst.