Katrín Fjeldsted: ræður


Ræður

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu

fyrirspurn

Markaðssetning lyfjafyrirtækja

fyrirspurn

Háspennulínur í jörð

fyrirspurn

Lyfjanotkun ungmenna í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsskilyrði háskóla

umræður utan dagskrár

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Heilsuvernd í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök

þingsályktunartillaga

Hönnun og merkingar hjólreiðabrauta

þingsályktunartillaga

Farþegaflutningar til og frá Íslandi

fyrirspurn

Offituvandi

fyrirspurn

Kúabólusetning

fyrirspurn

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæði Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur

fyrirspurn

Sjóðir starfsfólks heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu

þingsályktunartillaga

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Unglingamóttaka og getnaðarvarnir

þingsályktunartillaga

Átraskanir

þingsályktunartillaga

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Átraskanir

þingsályktunartillaga

Stjórnsýsla samgönguráðherra í máli læknis Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Óhefðbundnar lækningar

fyrirspurn

Náttúruminjar á hafsbotni

fyrirspurn

Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sálfræðingar

fyrirspurn

Hafsbotninn við Ísland

fyrirspurn

Meðferð við vímuvanda fanga

fyrirspurn

Lagning Sundabrautar

fyrirspurn

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

beiðni um skýrslu

Ávísanir á ávanabindandi lyf

umræður utan dagskrár

Átraskanir

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 141,2
Flutningsræða 10 41,47
Andsvar 15 17,3
Um atkvæðagreiðslu 1 1,45
Grein fyrir atkvæði 2 1,37
Samtals 69 202,79
3,4 klst.