Kjartan Jóhannsson: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapa

kosningar

Umræður utan dagskrár

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Skipulag loðnulöndunar

fyrirspurn

Lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja

fyrirspurn

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Takmörkun aðgangs erlendra herskipa og herflugvéla að landhelgi Íslands

þingsályktunartillaga

Álagning opinberra gjalda

lagafrumvarp

Manntal 1981

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður Íslands

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Fiskimálasjóður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Bætt kjör sparifjáreigenda

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð til kaupa á skuttogurum

lagafrumvarp

Hagkvæmni í endurnýjun skipastólsins

lagafrumvarp

Greiðslutryggingarsjóður fiskafla

lagafrumvarp

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Aldurslagatryggingar fiskiskipa

lagafrumvarp

Olíuviðskipti við Breta

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Gjaldskrárhækkanir B-hluta fyrirtækja

fyrirspurn

Saltverksmiðja á Reykjanesi

fyrirspurn

Ný orkuver

lagafrumvarp

Eldsneytisgeymar varnarliðsins

þingsályktunartillaga

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Eldsneytisgeymar varnarliðsins

þingsályktunartillaga

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp