Kjartan Jóhannsson: ræður


Ræður

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Um þingsköp

um fundarstjórn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Orka fallvatna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Land í þjóðareign

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Söluskattur

lagafrumvarp

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um Sjóefnavinnsluna

skýrsla ráðherra

Aukafjárveitingar

fyrirspurn

Afvopnun og takmörkun vígbúnaðar

þingsályktunartillaga

Varnir gegn fisksjúkdómum

þingsályktunartillaga

Landmælingar Íslands

lagafrumvarp

Ríkisstyrkir Norðmanna til sjávarútvegs

fyrirspurn

Framleiðslustjórn í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Geymsla kjarnorkuvopna á íslensku yfirráðasvæði

þingsályktunartillaga

Starfsemi banka og sparisjóða

fyrirspurn

Veiðileyfastjórn á fiskveiðum

þingsályktunartillaga

Skattbyrði hjóna

þingsályktunartillaga

Gjaldmiðlar í erlendum lánum fyrirtækja

fyrirspurn

Ávöxtun gjaldeyrisforða

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Greiðslukvittanir lánastofnana

fyrirspurn

Raunvextir afurðalána

fyrirspurn

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Frelsi í innflutningi á olíuvörum

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Frelsi í útflutningsverslun

þingsályktunartillaga

Úrbætur í sjávarútvegi á Suðurnesjum

fyrirspurn

Lögreglustöð í Garðabæ

fyrirspurn

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Lán til fiskeldisstöðva

fyrirspurn

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fiskiræktarmál

þingsályktunartillaga

Fiskeldismál

þingsályktunartillaga

Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum

þingsályktunartillaga

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Hækkun elli- og örorkulífeyris

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frjálsir vöruflutningar á sjó

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Atvinnumál í Hafnarfirði

fyrirspurn

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Stofnun og rekstur smáfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp