Kjartan Jóhannsson: ræður


Ræður

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Jöfnun húsnæðiskostnaðar

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

skýrsla

Lífeyrisréttindi fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Afstaða til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

um fundarstjórn

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(reglur um lánveitingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Breytingar á lánskjaravísitölu í september 1983

fyrirspurn

Fyrirspurn um skólaakstur

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(úthlutun jöfnunarsæta)
lagafrumvarp

Þingstörfin og þinghaldið

um fundarstjórn

Orkulög

(umráðaréttur á háhitasvæðum)
lagafrumvarp

Tilraunasprenging með kjarnavopnum

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn um söluskattsskil

um fundarstjórn

Vaxtalög

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Umboðsmaður Alþingis

lagafrumvarp

Námsbrautir á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Réttur raforkunotenda

þingsályktunartillaga

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Almennar stjórnmálaumræður

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Útflutningslánasjóður

(takmörkuð ábyrgð)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp