Kjartan Jóhannsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara í Nd.

þingsetning

Kosning í fastanefndir í Nd.

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Takmörkun umræðna utan dagskrár

tilkynningar forseta

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Frumvarp um hvalveiðibann

tilkynningar forseta

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar fjármálaráðherra um samráð við

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Þinghald milli jóla og nýárs o.fl.

um fundarstjórn

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd og

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Afturköllun og upptaka tillagna

um fundarstjórn

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Jólakveðjur í Nd.

Nýárskveðjur í Nd.

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Launavísitala

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Ályktunarfær þingfundur

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Kveðjur

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Kvöld- og næturfundir

um fundarstjórn

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(endurhæfingarlífeyrir)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fullvirðisrétt

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Meðferð máls í þingnefnd

um fundarstjórn

Skýrsla um Sigló hf.

um fundarstjórn

Starfslok neðri deildar

kveðjur