Kjartan Ólafsson: ræður


Ræður

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Lágmarks- og hámarkslaun

þingsályktunartillaga

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Útgerð Ísafoldar

fyrirspurn

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Útgerð Ísafoldar

fyrirspurn

Vesturlína

fyrirspurn

Upplýsingaskylda banka

lagafrumvarp

Ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Raungildi olíustyrks

fyrirspurn

Atvinnumöguleikar ungs fólks

fyrirspurn

Störf byggðanefndar

fyrirspurn

Vandamál frystihúsa á Suðurnesjum

fyrirspurn

Biðlaun alþingismanna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Söluskattur

lagafrumvarp

Iðntæknistofnun Íslands

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Fjárlög 1979

lagafrumvarp

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Hámarkslaun

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður öryrkja

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Bann við kjarnorkuvopnum á íslensku yfirráðasvæði

þingsályktunartillaga

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Atvinnumál á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Efling þjónustu- og úrvinnsluiðnaðar í sveitum

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda banka

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Afborgunarkaup

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

lagafrumvarp

Rafmagnseftirlit ríkisins

lagafrumvarp

Dómvextir og meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1977

lagafrumvarp

Rekstrarlán til sauðfjárbænda

fyrirspurn

Beinar greiðslur til bænda

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1979-82

þingsályktunartillaga

Fiskeldi að Laxalóni

þingsályktunartillaga