Kjartan Ólafsson: ræður


Ræður

Túlkun fyrir heyrnarlausa

umræður utan dagskrár

Verkfall grunnskólakennara

umræður utan dagskrár

Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Þjónustugjöld á náttúruverndarsvæðum

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Endurheimt votlendis

fyrirspurn

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

fyrirspurn

Grunnnet fjarskipta

fyrirspurn

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar

fyrirspurn

Kostnaður við breikkun Suðurlandsvegar

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging bráðaþjónustu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

umræður utan dagskrár

Jafnréttismál í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

fyrirspurn

Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Heimasala afurða bænda

fyrirspurn

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys

þingsályktunartillaga

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(hámarksaldur útflutningshrossa)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Geðheilbrigðisþjónusta í fangelsum

fyrirspurn

Viðbrögð við faraldri

fyrirspurn

Hellisheiði og Suðurstrandarvegur

fyrirspurn

Fullnusta refsinga

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 70,1
Andsvar 31 43,48
Flutningsræða 3 7,07
Samtals 59 120,65
2 klst.