Kjartan Ólafsson: ræður


Ræður

Fyrirhugaður flutningsstyrkur Atvinnuleysistryggingasjóðs

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Heilsársvegur yfir Kjöl

þingsályktunartillaga

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Almannavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds)
lagafrumvarp

Friðlandið í Þjórsárverum og verndun Þjórsár

þingsályktunartillaga

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun háskólaseturs á Selfossi

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirspurn til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Athugasemd í fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Bjargráðasjóður

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Erfðabreytt matvæli

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða landbúnaðarins og matvælaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 32 104,43
Andsvar 17 22,27
Flutningsræða 1 10,45
Samtals 50 137,15
2,3 klst.