Kjartan Ólafsson: ræður


Ræður

Heilsársvegur yfir Kjöl

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Hönnun og stækkun Þorlákshafnar

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Hámarksmagn transfitusýra í matvælum

þingsályktunartillaga

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

ART-verkefnið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Uppbygging álvers í Helguvík

fyrirspurn

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Uppbygging og rekstur fráveitna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Innlend fóðurframleiðsla

þingsályktunartillaga

Rekstur skurðstofu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

fyrirspurn

Innköllun íslenskra aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Tillögur nefndar um endurreisn bankakerfisins

fyrirspurn

Kortlagning vega og slóða á hálendinu

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúnar fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Endurskoðun samgönguáætlunar og framkvæmdir á Hellisheiði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarfrumvörp um efnahagsmál

um fundarstjórn

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Staða á íbúðamarkaði

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ræðutími í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Úrskurður forseta um dagskrártillögu

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 228,38
Andsvar 36 57,25
Um fundarstjórn 10 11,42
Flutningsræða 1 5,73
Samtals 110 302,78
5 klst.