Árni Johnsen: ræður


Ræður

Staða fangelsismála og framtíðarsýn

sérstök umræða

Uppstokkun réttarkerfisins og millidómstig

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar

þingsályktunartillaga

Höfuðborg Íslands

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(Helguvíkurhöfn)
lagafrumvarp

Hafnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar

þingsályktunartillaga

Innsiglingin í Grindavíkurhöfn

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(hægri beygja á móti rauðu ljósi)
lagafrumvarp

Vinnuhópur um vöruflutninga

þingsályktunartillaga

Þríhnúkagígur

þingsályktunartillaga

Aukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengis

þingsályktunartillaga

Ljóðakennsla og skólasöngur

þingsályktunartillaga

Skipasafn Íslands í Reykjanesbæ

þingsályktunartillaga

Stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Fuglaskoðunarstöð í Garði

þingsályktunartillaga

Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta

þingsályktunartillaga

Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár

þingsályktunartillaga

Íslandssögukennsla í framhaldsskólum

(aukið vægi í námskrám)
þingsályktunartillaga

Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson

þingsályktunartillaga

Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða

þingsályktunartillaga

Vefmyndasafn Íslands

þingsályktunartillaga

Áhafnir íslenskra fiskiskipa

(skipstjórnarréttindi innan lands)
lagafrumvarp

Prestur á Þingvöllum

þingsályktunartillaga

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(löggæslukostnaður)
lagafrumvarp

Úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins

þingsályktunartillaga

Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur

(skilyrði sjómannaafsláttar)
lagafrumvarp

Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar

lagafrumvarp

Málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB

þingsályktunartillaga

Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi

þingsályktunartillaga

Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi

þingsályktunartillaga

Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila

þingsályktunartillaga

Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Rannsókn á hönnun og framkvæmdum við Landeyjahöfn

fyrirspurn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Réttargeðdeildin á Sogni og uppbygging réttargeðdeildar

sérstök umræða

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Fagleg úttekt á réttargeðdeildinni að Sogni í Ölfusi

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 14. febrúar

Starfsumhverfi sjávarútvegsins

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 29. febrúar

Umræður um störf þingsins 13. mars

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(frumkvæðisskylda stjórnvalda)
lagafrumvarp

Netfærsla af nefndarfundi

um fundarstjórn

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(frumkvæðisskylda stjórnvalda)
lagafrumvarp

Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar

lagafrumvarp

Vaðlaheiðargöng

sérstök umræða

Lögreglulög

(fækkun umdæma o.fl.)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 6. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við umræðu um veiðigjöld

um fundarstjórn

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 265,07
Flutningsræða 32 175,2
Andsvar 48 80,67
Grein fyrir atkvæði 6 6,62
Um atkvæðagreiðslu 5 4,75
Um fundarstjórn 2 2,18
Samtals 121 534,49
8,9 klst.