Kolbrún Jónsdóttir: ræður


Ræður

Átak í dagvistunarmálum

lagafrumvarp

Fjarvistarréttur foreldra

lagafrumvarp

Fjáröflun til íbúðalánasjóða

fyrirspurn

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Fjárframlög til níunda bekkjar grunnskóla

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Aukafjárveitingar

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Hjúkrunarfræðingar

þingsályktunartillaga

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Framleiðslustyrkir til kartöfluverksmiðja

fyrirspurn

Stofnútsæði

fyrirspurn

Atvinnumál á Norðurlandi eystra

þingsályktunartillaga

Sjómannalög

lagafrumvarp

Starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sala Hamars í Glæsibæjarhreppi

lagafrumvarp

Sjúkraliðar

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála í efri deild

umræður utan dagskrár

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp