Kolbrún Jónsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Um þingsköp

um fundarstjórn

Umferðarlög

lagafrumvarp

Aukafjárveitingar

beiðni um skýrslu

Málefni aldraðra

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Geislavarnir

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Verðlagning á olíuvörum

umræður utan dagskrár

Póstlög

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna okurlánastarfsemi

þingsályktunartillaga

Fullorðinsfræðslulög

þingsályktunartillaga

Fjarvistarréttur foreldra

lagafrumvarp

Kostnaðarhlutur útgerðar

lagafrumvarp

Vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Úthlutun raðsmíðaskipa

umræður utan dagskrár

Endurnýjun fiskiskipastólsins

beiðni um skýrslu