Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

(vísindasiðanefnd)
lagafrumvarp

Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag

fyrirspurn

Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga

fyrirspurn

Kostnaður af losun gróðurhúsalofttegunda

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998

munnleg skýrsla þingmanns

Verslun með manneskjur

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(umhverfisbrot)
lagafrumvarp

Aðgerðir vegna stríðsátakanna í Kosovo

þingsályktunartillaga

Sjálfbær orkustefna

þingsályktunartillaga

Stofnun Snæfellsþjóðgarðs

þingsályktunartillaga

Könnun á læsi fullorðinna

þingsályktunartillaga

Grunnskólar

(einsetning, samræmd lokapróf)
lagafrumvarp

Breyting á verkaskiptingu innan Stjórnarráðsins

fyrirspurn

Breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum

fyrirspurn

Útsendingar sjónvarpsins

fyrirspurn

Starfsemi kjarnorkuendurvinnslustöðvanna í Dounreay og Sellafield

fyrirspurn

Gerð vega og vegslóða í óbyggðum

fyrirspurn

Afgreiðsla tillögu um mat á umhverfisáhrifum Fljótsdalsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Málefni innflytjenda á Íslandi

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Forgangur kostaðra dagskrárliða Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga

fyrirspurn

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Heimasíða "Hraunals" um álverið á Reyðarfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Náttúruverndarþing

fyrirspurn

Rjúpnaveiði

fyrirspurn

Gjald af ferðamönnum á friðlýstum svæðum

fyrirspurn

Staðardagskrá 21

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(umsýsluþóknun)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Svæðisskipulag fyrir suðvesturhluta landsins

þingsályktunartillaga

Grunnskólar

(einsetning, samræmd lokapróf)
lagafrumvarp

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Verndun náttúruperlna

fyrirspurn

Frummatsskýrsla um álver á Reyðarfirði

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir gagnagrunni á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Kortlagning ósnortinna víðerna

fyrirspurn

Stærð álvers við Reyðarfjörð og orkuöflun til þess

umræður utan dagskrár

Gróðurvinjar á hálendinu

fyrirspurn

Umhverfisstefna í ríkisrekstri

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Endurskoðun skattalöggjafarinnar

fyrirspurn

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(undanþáguákvæði)
lagafrumvarp

Skólagjöld í framhaldsnámi í viðskipta- og hagfræði við Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Starfsheiti landslagshönnuða

(landslagsarkitektar)
lagafrumvarp

Fyrirhugaður niðurskurður á þjónustu við geðsjúka

umræður utan dagskrár

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Bætt staða þolenda kynferðisafbrota

þingsályktunartillaga

Öryggismál kjarnorkustöðvarinnar í Sellafield

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Þjóðminjasafnsins

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(vitnavernd, barnaklám o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög og almannatryggingar

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Sparnaður í lyfjakostnaði hins opinbera

umræður utan dagskrár

Sérstaða framhaldsskóla með bekkjakerfi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytt staða í álvers- og virkjanamálum

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(menntun leiðsögumanna)
lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla fatlaðra

fyrirspurn

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

(búsetuskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög

(nálgunarbann)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

(búsetuskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Þingstörf fram að sumarhléi

um fundarstjórn

Alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu

lagafrumvarp

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

MBA-nám við Háskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu

lagafrumvarp

Verndun Þjórsárvera við Hofsjökul

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 105 643,28
Andsvar 114 153,5
Flutningsræða 27 118,47
Grein fyrir atkvæði 18 15,83
Um fundarstjórn 1 1,48
Um atkvæðagreiðslu 1 1,13
Samtals 266 933,69
15,6 klst.