Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Þátttaka Íslendinga í þingi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum þjóðgarðs á svæðinu norðan Vatnajökuls

fyrirspurn

Rannsókn á stöðu kynjanna í skólakerfinu

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa

fyrirspurn

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Greiðsluþátttaka sjúklinga í lyfjakostnaði

umræður utan dagskrár

Námsmatsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Blindrabókasafn Íslands

(verkefni og stjórn)
lagafrumvarp

Endurskoðun á fyrirkomulagi rafmagnsöryggismála

þingsályktunartillaga

Loftslagsbreytingar

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla fatlaðra

fyrirspurn

Útgjöld sveitarfélaga samfara nýrri námskrá

fyrirspurn

Ákvæði skipulagsreglugerðar um nálægð byggðar við vötn, ár eða sjó

fyrirspurn

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Tilnefning Eyjabakka sem votlendissvæðis á skrá Ramsar-samningsins

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(markaðsgjald)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

umræður utan dagskrár

Kísilgúrvinnsla úr Mývatni

fyrirspurn

Varúðarregla, 15. regla Ríó-yfirlýsingarinnar

fyrirspurn

Manneldis- og neyslustefna

fyrirspurn

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(skilyrði endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Námsmatsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Nýting sláturúrgangs í dýrafóður

fyrirspurn

Hækkun afnotagjalda RÚV og forsendur fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(skilyrði endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut

fyrirspurn

Eiturefni og hættuleg efni

(yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök

þingsályktunartillaga

Vaxtahækkun og staðan í húsnæðismálum láglaunafólks

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga hjá lögreglunni

umræður utan dagskrár

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Óhefðbundnar lækningar

þingsályktunartillaga

Sjálfbær atvinnustefna

þingsályktunartillaga

Notkun úranhúðaðra sprengiodda í loftárásum NATO á Júgóslavíu

fyrirspurn

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi

fyrirspurn

Tilraunaskólar og nýjungar í skólastarfi

fyrirspurn

Konur og mannréttindi

umræður utan dagskrár

Dreifing á erótísku sjónvarpsefni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Hjólreiðamenn á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

fyrirspurn

Jarðvarmi og vatnsafl

fyrirspurn

Minnisblað ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinu

athugasemdir um störf þingsins

Vændi á Íslandi

umræður utan dagskrár

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brjóstastækkanir

fyrirspurn

Náttúruverndaráætlun

fyrirspurn

Viðbrögð við skýrslum Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

fyrirspurn

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Sjálfbær orkustefna

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynlífsþjónusta, klám)
lagafrumvarp

Merkingar hjólreiðabrauta

þingsályktunartillaga

Bætt umferðaröryggi á þjóðvegum

þingsályktunartillaga

Átak í lífrænni ræktun

fyrirspurn

Viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði

umræður utan dagskrár

Árósasamningur um aðgang að upplýsingum

þingsályktunartillaga

Landgræðsluáætlun 2002-2013

þingsályktunartillaga

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Kyoto-bókunarinnar

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Kynningarstarf Flugmálastjórnar

fyrirspurn

Ofbeldisdýrkun og framboð ofbeldisefnis

þingsályktunartillaga

Líftækniiðnaður

(yfirstjórn málaflokksins)
lagafrumvarp

Verðmyndun á grænmeti

athugasemdir um störf þingsins

Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn

fyrirspurn

Nýjar hugmyndir um skipan og starfshætti Rannsóknarráðs Íslands

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsafriðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 91 387,23
Flutningsræða 17 95,62
Andsvar 40 53,95
Grein fyrir atkvæði 12 8,35
Um atkvæðagreiðslu 2 1,37
Um fundarstjórn 1 1
Samtals 163 547,52
9,1 klst.