Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Kvennahreyfingin á Íslandi

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína)
lagafrumvarp

Val kvenna við fæðingar

fyrirspurn

Rannsóknir á nýjum orkugjöfum

fyrirspurn

Neysluvatn

þingsályktunartillaga

Afstaða íslenskra stjórnvalda til mögulegra hernaðaraðgerða í Írak

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(íbúaþing)
lagafrumvarp

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Búnaðarlög

(erfðanefnd)
lagafrumvarp

Viðræður við Alcoa um álver á Reyðarfirði

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Matsskýrsla um umhverfisáhrif Norðlingaölduveitu

athugasemdir um störf þingsins

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Sjálfbær atvinnustefna

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynlífsþjónusta, klám)
lagafrumvarp

Erfðabreyttar lífverur

fyrirspurn

Eftirlit með iðn- og starfsnámi

fyrirspurn

Könnun á læsi fullorðinna

fyrirspurn

Heimsþing Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðminjalög

(verkaskipting, minjaverðir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Stuðningur við kvikmyndagerð

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Leiðtogafundurinn í Prag og þátttaka Íslands í hernaðarstarfsemi á vegum NATO

umræður utan dagskrár

Verkefni Umhverfisstofnunar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Framganga stjórnarformanns Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Íslenskt táknmál

fyrirspurn

Leiðtogafundur um sjálfbæra þróun

skýrsla

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Úrvinnslugjald

lagafrumvarp

Verkefni Umhverfisstofnunar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

lagafrumvarp

Verkefni Umhverfisstofnunar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Uppbygging og rekstur meðferðarstofnana

fyrirspurn

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Hugmyndir um virkjun að fjallabaki

athugasemdir um störf þingsins

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Úrskurður ráðherra um Norðlingaölduveitu

umræður utan dagskrár

Staða almannavarna

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum og mansal)
lagafrumvarp

Bætt staða þolenda kynferðisafbrota

þingsályktunartillaga

Fullgilding Árósasamningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tækni- og iðnmenntun

umræður utan dagskrár

Niðurstöður starfshóps um samþættingu fjárlagagerðar og jafnréttis

fyrirspurn

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Samræmd stúdentspróf

fyrirspurn

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Framkvæmd laga um leikskóla

fyrirspurn

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum og mansal)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum og mansal)
lagafrumvarp

Úrræði fyrir fullorðna sem eiga við læsisvanda að etja

fyrirspurn

Staða íslenska táknmálsins

fyrirspurn

Kvikmynd um mansal

athugasemdir um störf þingsins

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 513,15
Flutningsræða 15 109,42
Andsvar 46 73,38
Grein fyrir atkvæði 13 11,05
Samtals 137 707
11,8 klst.